Fritekst

Fritekst er et bloggnettverk av flere blogger som bor på samme server. I den utstrekning det finnes blogger her som ikke er private, så dreier det seg om blogger som i form og formål har med frivillige organisasjoner eller rødgrønn politikk å gjøre.

Her finner du nå disse bloggene:

Dessuten finnes det hjemmesider.

Det kan ha noen fordeler å registrere seg som bruker på Fritekst: Mulighet til å kommentere eller å skrive egne innlegg på blogger som åpner for det, mulighet for å bli medlem av lukkede sider m.m.

Fritekst ønsker at brukere står fram med fullt og verifiserbart navn. Forespørsler sendes til webmaster(krøllalfa)fritekst.no.

Fritekst er et hobbyprosjekt i utgangspunktet. Venner og bekjente får gjerne plass i nettverket til blogger med formål som Fritekst støtter!

For retningslinjer for bruk, se post om Arne Næss’ saklighetslære.

Ellers en stor takk til min venn og støtte Kamran Azeem! Uten hans kyndige hjelp hadde bloggnettet antakelig ikke blitt til mer enn et havarert stykke overmot, for Kamran besitter kunnskap om Linux og datakommunikasjon som jeg ikke har.

One thought on “Fritekst”

  1. Hello
    I live in the US and am trying to access a blog that has been set up by my relative in Oslo. He has given both the address and password for the blog but I am unable to open it. I have tried both Google Chrome and Microsoft Bing as a browser. Do you have any suggestions for me?
    Thanks-Takk!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *