Hvor går tilflyttingen til Norge?

Tilflyttingen til Norge fra andre land har tradisjonelt gått til de største byene, og særlig Oslo. Etter at oljeprisen falt, og kronekursen med den, er det ikke sikkert at denne tendensen holder seg. Jeg har sett på hvordan den samlede befolkningen, den delen av befolkningen som kommer fra “rike” land, og den delen som har vandret inn fra andre land fordeler seg.

Jeg antar at en god del av endringene i tallene på utlendinger fra utenfor OECD (d.v.s., fra utenfor de “rike” landene) kommer av flyktningestrømmen fra Syria o.l., og at flyktningemottakene for disse ofte er plassert i mindre kommuner. For flyktningene dreier det seg derfor folk som er plassert der de er, uten at de har kunnet velge fritt hvor de vil bosette seg.

Derfor er det kanskje bedre å se på tallene på folk fra OECD, som innbefatter arbeidsinnvandrerne fra EU, og som kan velge fritt hvor de vil bo.  Som man ser, øker tallet på slike nå fortere utenfor Oslo og universitetsbyene. Det kan bety at Oslo og de andre byene nå er mindre attraktive for dem. Klikk på bildet for å få opp en leselig versjon!

160409 Hvilken del av Norge får mest tilflytting av utlendinger

Hvilken europeisk hovedstad og hvilket land vokser mest?

Oslo er den hovedstaden i Europa som vokser raskest, blir det ofte sagt her i hovedstaden. En graf som viser en slik tendens finnes på denne lenken.

At folketallet i Norge og Oslo vokser skyldes i stor grad tilflytting fra andre land. Etter at oljeprisen sank er det grunn til å tro at Norge er et mindre attraktivt land å bo i. Derfor har jeg gravd fram noen Eurostat-data om innbyggertallene i europeiske land og byer, og sett på om de ferskeste tallene støtter påstanden om at Oslo vokser mest i Europa. Her er en oppstilling av hva jeg fant ut – klikk på bildet for leselig utgave!

160409 De raskest voksende europeiske hovedstedene

På denne listen ligger de skandinaviske hovedstedene langt framme. Om du skulle lure på om det samme gjelder for landene, så har du en oversikt her:

160409 De reasket voksende europeiske landene