All posts by ibo

Kjøpekraftutviklingen i Oslos delbydeler

Her er en oversikt over utviklingen i gjennomsnittlig kjøpekraft i Oslos delbydeler. Den bygger på oppgaver over gjennomsnittlige inntekter fra Oslo kommunes statistikkbank.

Kjøpekraftdataene er hentet fra SSBs konsumprisindeks, og den er regnet slik at 2015 = 100. Utviklingen har vært slik at det du fikk for 100,- i 2015, måtte du i 2007 betale 84,80 for.

Klikk på bildet for å se en større utgave.

Den blå linjen, regresjonslinjen, viser hvordan kjøpekraften i gjennomsnitt endrer seg i takt med delbydelens gjennomsnittsinntekt. Det grå området sier noe om usikkerheten i beregningen av linjen.

Nedenfor er tabellen som diagrammet bygger på. Som dere ser, har ulikhetene i byen økt i det aktuelle tidsrommet. De som har fått mest, de vil si de på Vinderen, har dratt i fra de som har hatt størst nedgang, det vil si de som bor i Bjørndal, med omkring 28 prosent.

Delbydel 2007 2014 Utvikling i kjøpekraft
Vinderen 732 311,32 881 691,87 16,94%
Myrer 536 556,60 595 627,30 9,92%
Lodalen 397 405,66 438 291,79 9,33%
Grefsen 501 179,25 551 695,95 9,16%
Ullevål hageby 563 679,25 614 017,16 8,20%
Munkerud 554 245,28 598 692,28 7,42%
Manglerud 417 452,83 449 530,04 7,14%
Oppsal 415 094,34 446 465,06 7,03%
Bygdøy 843 160,38 904 168,37 6,75%
Korsvoll 574 292,45 615 038,82 6,63%
Årvoll 444 575,47 474 049,86 6,22%
Simensbråten 501 179,25 532 284,43 5,84%
Hovseter 466 981,13 495 504,70 5,76%
Sandaker 426 886,79 452 595,01 5,68%
Torshov 412 735,85 437 270,13 5,61%
Nordstrand 562 500,00 594 605,64 5,40%
Lambertseter 387 971,70 408 663,67 5,06%
Ullernåsen 672 169,81 706 988,15 4,92%
Lilleaker 629 716,98 661 013,49 4,73%
Kjelsås 527 122,64 548 630,98 3,92%
Bekkelaget 639 150,94 664 078,46 3,75%
Kampen 412 735,85 428 075,19 3,58%
Abildsø 465 801,89 482 223,13 3,41%
Holmen 739 386,79 764 201,06 3,25%
Godlia 459 905,66 474 049,86 2,98%
Bøler 423 349,06 436 248,47 2,96%
Holmlia Nord 387 971,70 396 403,76 2,13%
Rodeløkka 395 047,17 403 555,37 2,11%
Helsfyr 428 066,04 436 248,47 1,88%
Skullerud 382 075,47 389 252,15 1,84%
Tåsen 497 641,51 506 742,95 1,80%
Disen 548 349,06 557 825,91 1,70%
Skillebekk 599 056,60 608 908,87 1,62%
Iladalen 424 528,30 431 140,17 1,53%
Hasle-Løren 462 264,15 468 941,56 1,42%
Frognerparken 615 566,04 624 233,76 1,39%
Uranienborg 600 235,85 606 865,55 1,09%
Vålerenga 396 226,42 400 490,40 1,06%
Bjølsen 383 254,72 387 208,83 1,02%
Økern 400 943,40 403 555,37 0,65%
Røa 607 311,32 610 952,19 0,60%
Ammerud 366 745,28 368 818,96 0,56%
Slemdal 932 783,02 937 883,12 0,54%
Teisen 379 716,98 381 078,87 0,36%
Tveita 366 745,28 367 797,30 0,29%
Høybråten 442 216,98 442 378,42 0,04%
Grimelund 883 254,72 882 713,53 -0,06%
Holmlia Syd 338 443,40 338 169,19 -0,08%
Hellerudtoppen 501 179,25 500 613,00 -0,11%
Lindeberg 352 594,34 351 450,76 -0,33%
Montebello-Hoff 678 066,04 673 273,40 -0,71%
Nordtvet 369 103,77 365 753,98 -0,92%
Holmenkollen 788 915,09 781 569,27 -0,94%
Mortensrud 457 547,17 452 595,01 -1,09%
Enerhaugen 375 000,00 370 862,28 -1,12%
Nordberg 466 981,13 461 789,95 -1,12%
Ullern 659 198,11 649 775,23 -1,45%
Skøyen 727 594,34 716 183,08 -1,59%
Rødtvet 390 330,19 384 143,85 -1,61%
Prinsdal 390 330,19 384 143,85 -1,61%
Majorstuen syd 505 896,23 497 548,02 -1,68%
Bjørnerud 325 471,70 319 779,32 -1,78%
Sagene 443 396,23 435 226,81 -1,88%
Rommen 314 858,49 308 541,07 -2,05%
Grünerløkka vest 391 509,43 383 122,19 -2,19%
Nedre Tøyen 338 443,40 331 017,57 -2,24%
Lindern 451 650,94 441 356,76 -2,33%
Romsås 332 547,17 322 844,30 -3,01%
Haugenstua 316 037,74 306 497,75 -3,11%
Grønland 356 132,08 344 299,14 -3,44%
Sinsen 386 792,45 372 905,60 -3,72%
Ellingsrud 402 122,64 387 208,83 -3,85%
Frogner 774 764,15 745 811,20 -3,88%
Homansbyen 477 594,34 457 703,31 -4,35%
Furuset 334 905,66 320 800,98 -4,40%
Majorstuen nord 527 122,64 504 699,63 -4,44%
Grünerløkka øst 406 839,62 389 252,15 -4,52%
Sofienberg 396 226,42 379 035,55 -4,54%
Trosterud 362 028,30 345 320,80 -4,84%
Hammersborg 432 783,02 412 750,31 -4,85%
Dælenenga 411 556,60 390 273,80 -5,45%
Stovner 426 886,79 404 577,03 -5,51%
Linderud 379 716,98 358 602,37 -5,89%
Fagerborg 523 584,91 492 439,72 -6,32%
Ila 450 471,70 422 966,90 -6,50%
Grorud 367 924,53 344 299,14 -6,86%
Ljan 614 386,79 574 172,46 -7,00%
Bislett 492 924,53 459 746,63 -7,22%
Vestli 358 490,57 333 060,89 -7,64%
Veitvet 349 056,60 323 865,96 -7,78%
Fossum 301 886,79 278 912,95 -8,24%
Bjørndal 387 971,70 347 364,12 -11,69%

Hvor går tilflyttingen til Norge?

Tilflyttingen til Norge fra andre land har tradisjonelt gått til de største byene, og særlig Oslo. Etter at oljeprisen falt, og kronekursen med den, er det ikke sikkert at denne tendensen holder seg. Jeg har sett på hvordan den samlede befolkningen, den delen av befolkningen som kommer fra “rike” land, og den delen som har vandret inn fra andre land fordeler seg.

Jeg antar at en god del av endringene i tallene på utlendinger fra utenfor OECD (d.v.s., fra utenfor de “rike” landene) kommer av flyktningestrømmen fra Syria o.l., og at flyktningemottakene for disse ofte er plassert i mindre kommuner. For flyktningene dreier det seg derfor folk som er plassert der de er, uten at de har kunnet velge fritt hvor de vil bosette seg.

Derfor er det kanskje bedre å se på tallene på folk fra OECD, som innbefatter arbeidsinnvandrerne fra EU, og som kan velge fritt hvor de vil bo.  Som man ser, øker tallet på slike nå fortere utenfor Oslo og universitetsbyene. Det kan bety at Oslo og de andre byene nå er mindre attraktive for dem. Klikk på bildet for å få opp en leselig versjon!

160409 Hvilken del av Norge får mest tilflytting av utlendinger

Hvilken europeisk hovedstad og hvilket land vokser mest?

Oslo er den hovedstaden i Europa som vokser raskest, blir det ofte sagt her i hovedstaden. En graf som viser en slik tendens finnes på denne lenken.

At folketallet i Norge og Oslo vokser skyldes i stor grad tilflytting fra andre land. Etter at oljeprisen sank er det grunn til å tro at Norge er et mindre attraktivt land å bo i. Derfor har jeg gravd fram noen Eurostat-data om innbyggertallene i europeiske land og byer, og sett på om de ferskeste tallene støtter påstanden om at Oslo vokser mest i Europa. Her er en oppstilling av hva jeg fant ut – klikk på bildet for leselig utgave!

160409 De raskest voksende europeiske hovedstedene

På denne listen ligger de skandinaviske hovedstedene langt framme. Om du skulle lure på om det samme gjelder for landene, så har du en oversikt her:

160409 De reasket voksende europeiske landene

Om bloggene

Denne bloggserveren er et hobbyprosjekt (når sant skal sies), men jeg håper også at den skal være til nytte og glede for slekt og venner, folk i lokalmiljøet og andre med formål som jeg støtter.